SOM AL SETEMBRE

Temps suau, de natura,  reflexió, muntanya, bosc, bolets, llar, passejades... tot i té cabuda!!!